Składka zdrowotna w 2024 roku

Dnia 22.12.2023 w Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie nowej wysokość składki zdrowotnej, jaka może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodu bądź odliczona od dochodu w 2024 roku. Kwota ta wynosi 11.600.

Już Wam wyjaśniamy jak zmieniła się składka zdrowotna w 2024 roku. Od wejścia w życie Nowego Ładu, czyli od początku 2022 roku przedsiębiorcy nie mają prawa odliczania zapłaconej składki zdrowotnej od należnego podatku. Znacząco zwiększyło to obciążenie podatkowe i spotkało się z niezadowoleniem przedsiębiorców.

W związku z tym w trakcie roku podatkowego ustawodawca postanowił zmienić przepisy na korzyść podatników. Przedsiębiorcy opłacający liniowy podatek dochodowy w wysokości 19% otrzymali możliwość odliczenia zapłaconej w danym roku podatkowym składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania.

Uwaga: Wprowadzono możliwość odliczania zapłaconej składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania a nie od podatku należnego. Oznacza to, że przedsiębiorcy nie zostaje w kieszeni tak jak do końca 2021 roku całość odliczonej kwoty, a jedynie jej 19%.

Kwota odliczanej składki zdrowotnej podlega ograniczeniu:

  • w 2022 roku było to maksymalnie 8.700 zł
  • w 2023 roku odliczenie nie mogło przekroczyć 10.200 zł
  • w 2024 roku nowy limit wynosi 11.600 zł

Co ważne, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje, że zapłaconą składkę można odliczyć od podstawy opodatkowania bądź zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Wydaje się, że sposób odliczenia składki nie jest istotny. Tak czy siak pomniejszy on podatek. I faktycznie – na wysokość należnego PIT sposób odliczenia składki zdrowotnej nie wpływa. Natomiast ma on znaczenie dla… samej składki zdrowotnej.

Podatnik odliczający składkę zdrowotną dopiero od podstawy opodatkowania pomniejsza tylko podatek podlegający wpłacie do urzędu skarbowego. Natomiast osoba, która zaliczy podatek do kosztów uzyskania przychodu pomniejsza o tę kwotę również podstawę składki zdrowotnej.

Przykład:

W przypadku odliczenia od podstawy opodatkowania daje mu to oszczędność 19%*11.600 = 2.204 zł

W przypadku zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów daje mu to korzyść podatkową w PIT 19%11.600 = 2.204 oraz w składce zdrowotnej 4,9%11.600 = 568,40 zł.

Podatnik, którego księgowa wie o tej różnicy zostaje o 568,40 zł więcej w kieszeni 😉