6% PCC od zakupu szóstego lokalu

Od początku 2024 roku w niektórych przypadkach obowiązuje podwyższona stawka PCC. Dokładnie mówimy o 6% PCC od zakupu szóstego lokalu.

Ustawodawca chce tym rozwiązaniem ograniczyć hurtowy wykup mieszkań, który winduje ceny mieszkań w całym kraju.

Kryteria jakie zgodnie z nowo dodanym w ustawie z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych art. 7a obligują do zapłaty 6% PCC:

  • zakup dotyczy co najmniej 6 lokali mieszkalnych (lub udziałów w tych lokalach) stanowiących odrębne nieruchomości w jednym lub kilku budynkach wybudowanych na jednej nieruchomości gruntowej
  • sprzedaż jest opodatkowana VAT (do tej pory opodatkowanie VAT wykluczało już PCC)

Nabycie lokali na współwłasność nie stanowi w tej sytuacji drogi do uniknięcia podwyższonej stawki. Przy wspólnym nabyciu na współwłasność przez kilku kupujących stawkę 6% stosuje się, gdy chociażby jeden z kupujących jest zobowiązany do uiszczenia podatku w takiej stawce.

Ważne jednak jest to, że ustawodawca nie określa, które lokale przy takim nabyciu mają być uznane za szósty i kolejne.

Podatnik ma więc w tym momencie dowolność w doborze 5 lokali zwolnionych z PCC i kolejnych, które podlegają podwyższonej stawce.

Przykład:

W styczniu 2024 spółka nabywa 8 lokali mieszkalnych w bloku wybudowanym przez dewelopera. Zakup tych lokali będzie opodatkowany 8% VAT.

Zakup 5 z tych lokali nie będzie opodatkowana PCC. Natomiast zakup szóstego, siódmego i ósmego już tak.

Ponieważ jednak nie jest określone w ustawie, które z tych lokali mają być zwolnione z PCC można wybrać na to miejsce 5 najdroższych, a opodatkować tylko 3 najtańsze lokale.