mężczyzna czytający o zmianach na telefonie

Zmiany w VAT 2019 i 2020 – JPK_VDEK, obowiązkowe split payment, konieczność zgłaszania rachunków bankowych, biała lista podatników

PRZEPISY, KTÓRE NA PEWNO WEJDĄ W ŻYCIE CZYLI ZMIANY W VAT 2019 i 2020

NOWA STRUKTURA JPK_FA – od 07.2019 obowiązywać będzie nowa struktura JPK_FA generowana przez Państwa programy do fakturowania. Prosimy przed lipcem upewnić się, że Państwa program fakturujący przygotowuje już nową strukturę, czy potrzebna jest aktualizacja oprogramowania.

ZGŁOSZENIE RACHUNKU BANKOWEGO – prosimy jak najszybciej upewnić się, że rachunek bankowy wykorzystywany do działalności gospodarczej został zgłoszony w urzędzie. Do tej pory za brak zgłoszenia nie groziły kary, teraz to się zmieni! Rachunek ten będzie jawny i umieszczony na tzw. białej liście podatników VAT.

KONIECZNA WERYFIKACJA RACHUNKÓW BANKOWYCH KONTRAHENTÓW – od 09.2019 należy płacić tylko na zgłoszone do urzędu konto kontrahenta. Od 01.2020 zaczynają obowiązywać negatywne konsekwencje takiego przelewu. Jeżeli zapłacą Państwo na niezgłoszony rachunek kontrahenta za transakcję powyżej 15.000 zł to: – Nie można będzie tego wydatku zaliczyć w koszty działalności (chyba, że w ciągu 3 dni od płatności zgłosi się ten błąd kontrahenta do jego US) – Będą Państwo odpowiadać solidarnie z kontrahentem za jego zobowiązania w VAT (chyba, że płatność odbędzie się w split payment).

ZAKAZ WYSTAWIANIA FAKTURY DLA FIRMY DO PARAGONU – od 01.2020 fakturę dla firmy do paragonu będzie można wystawić tylko w przypadku, gdy na paragonie został podany NIP nabywcy. Prosimy o tym pamiętać i zawsze z góry przy zakupach informować, czy chcą Państwo fakturę! W przeciwnym wypadku obu stronom transakcji będą groziły sankcje w VAT!!!

PRZEPISY, KTÓRE ZOSTAŁY JUŻ PRZEKAZANE DO SENATU I PODPISU PREZYDENTA

OBOWIĄZKOWA PŁATNOŚĆ SPLIT PAYMENT – niektóre branże od 11.2019 będą zobowiązane do przyjmowania płatności za transakcje powyżej 15.000 tylko w split payment. Kary z tym związane mogą dotknąć wszystkich przedsiębiorców! (Kary i sankcje w tym zakresie będą obowiązywać dopiero od 01.2020) – Obowiązkowemu split payment podlegać będą usługi i towary objęte teraz procedurą odwrotnego obciążenia oraz wiele innych, m. in. usługi budowlane, handel elektroniką, częściami samochodowymi, motocyklowymi, paliwami, węglem kamiennym, brunatnym oraz metalami szlachetnymi. – Obowiązek ograniczony jest do transakcji powyżej 15.000 zł – Sprzedawca będzie obowiązany do transakcji objętych obowiązkowym split payment wystawiać fakturę z adnotacją, że dana płatność ma być wykonana w split payment. Jeżeli tego nie zrobi sankcja wynosi 100% VAT z tej transakcji. – Nowelizacja zakłada zastąpienie przez split payment odwrotnego obciążenia.

DODATKOWE ZMIANY W SPLIT PAYMENT – Ze środków zgromadzonych na rachunku VAT będzie można opłacać podatek dochodowy, akcyzę, cło i składki ZUS. – Równolegle ze środków na rachunku VAT fiskus będzie mógł ściągać zaległości także w podatkach dochodowych, akcyzie, cle i składkach ZUS. – Ułatwieniem w split payment będzie też możliwość przelewów zbiorczych za faktury otrzymane w jednym okresie rozliczeniowym, nie dłuższym niż miesiąc.

JPK_VDEK – prawdopodobnie od 04.2020 dla dużych przedsiębiorstw i od 10.2020 dla pozostałych zamiast deklaracji VAT i ewidencji JPK_VAT obowiązywać będzie jeden plik JPK_VDEK zawierający zarówno ewidencję jak również dane do obliczenia wysokości zobowiązania podatkowego/kwoty zwrotu. Będzie zawierał dodatkowe dane, takie jak kod grupy towaru, kod typu dokumentu.