wv polo zdjęcie

Samochód osobowy w firmie w 2019 – kluczowe informacje

SAMOCHÓD OSOBOWY W FIRMIE

1. Limit 150 tys. wartości pojazdu – tyle będzie można zaliczyć w koszty działalności zarówno przy amortyzacji nabytego samochodu osobowego, jak i przy leasingu. Limit dotyczy samochodów osobowych, które podatnik nabędzie lub wprowadzi do działalności gospodarczej po 31.12.2018 albo będzie korzystał z ich leasingu, który rozpocznie się już w 2019 r.

• Skorzystają na tym przepisie osoby, które zamierzają w przyszłości amortyzować samochody o wartości powyżej 20 tys. EURO a poniżej 150 tys zł. – limit amortyzacji wzrósł znacznie.
• Umowy leasingu zawarte do 31.12.2018 korzystają ze starych przepisów – nie ma żadnego limitu opłat leasingowych. Jednak po 31.12.2018 nie mogą być one już zmieniane ani odnawiane, aby utrzymać korzystne rozliczanie.
• Dla osób, które skorzystają w przyszłości z leasingu samochód dla których wartość do zaliczania w koszty nie przekracza 150 tys. dalej będzie można zaliczać całość opłat i nic w tym zakresie się nie zmieni. • Dla samochodów elektrycznych ten limit będzie wynosił 225 tys. zł (od dnia ogłoszenia pozytywnej opinii Komisji Europejskiej)

Samochód osobowy w firmie

2. Tylko 75% kosztów eksploatacyjnych – wszyscy podatnicy, którzy wykorzystują w działalności gospodarczej samochody osobowe i jednocześnie używają ich także do celów prywatnych (przejechanie jednego km w celach prywatnych to już tzw. cele mieszane!!!) mogą zaliczyć w koszty działalności gospodarczej tylko 75% wydatków eksploatacyjnych.

• Wydatki eksploatacyjne to m.in. paliwo, naprawy, serwis, oleje, opłaty za autostrady i parkingi, nawet zapachy do wnętrz i samochodowe ładowarki do telefonów.
• Zmiana ta dotyczy zarówno samochodów, które zostaną nabyte po 01.01.2019 jak i tych obecnie wykorzystywanych w firmach.
• Jedynie przedsiębiorcy, którzy wykorzystują samochód wyłącznie do celów firmowych i prowadzą specjalną ewidencję przebiegu pojazdu (nie mylić ze zwykłą kilometrówką) oraz spełniają pozostałe ściśle określone warunki mogą zaliczyć w koszty 100% wydatków eksploatacyjnych.