kobieta pisząca na klawiaturze laptopa

Podatek u źródła zapłacony w USA pomniejszy podatek dochodowy w Polsce – PIT-36

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, jestem programistą. W ramach prowadzonej przeze mnie działalności podpisałem z firmą z USA umowę, na mocy której udzielam jej licencji. Od wypłaconego mi wynagrodzenia kontrahent potrącił podatek u źródła i odprowadził go do tamtejszego fiskusa. Czy możliwe jest, abym mógł pomniejszyć o tę kwotę podatek dochodowy płacony w Polsce?

W opisanej sytuacji istnieje możliwość uniknięcia podwójnego opodatkowania. Zagraniczny podatek u źródła można odliczyć w polskim PIT-36.

Zgodnie z art. 27 ust 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik, który osiąga również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dochody te łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie.

Zasadę tę stosuje się za wyjątkiem dwóch sytuacji, w których:

1. Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania stanowi o stosowaniu metody określonej w ust. 8, czyli tzw. metodę wyłączenia z progresją.
2. lub z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania,

Zgodnie z art. 13 i art. 20 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu należności licencyjne powstałe w USA i wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce będą opodatkowane w Polsce, z tym, że mogą być opodatkowane także w USA ale stawka podatku u źródła nie może przekroczyć 10%. W przypadku USA przy obliczaniu podatku dochodowego ma miejsce metoda proporcjonalnego odliczania, tak więc podatek potrącony przez kontrahenta może zostać odliczony od podatku polskiego.

Podsumowując należy stwierdzić, że osiągnięte w Stanach Zjednoczonych dochody należy doliczyć w KPiR do dochodów osiąganych na terenie Polski, a następnie obliczony podatek należny od sumy dochodów pomniejszyć w zeznaniu rocznym o kwotę potrąconą przez zagranicznego kontrahenta ( pole 187 i 188 PIT-36 oraz pole 12 i 13 PIT-ZG).