samochód podczas lakierowania

Kasy fiskalne on-line dla warsztatu samochodowego już w 2019 roku!

Kasy fiskalne on-line dla warsztatu samochodowego.czy każda osoba prowadząca warsztat samochodowy posiadająca kasę fiskalną z elektroniczną kopią będzie musiała wymienić kasę fiskalną na do 1 stycznia 2019 r.?

Jeżeli nie zostaną wprowadzone żadne zmiany w tym zakresie do projektu zmian ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221) – dalej u.p.t.u., nad którym obecnie pracuje Sejm to taka osoba będzie zobowiązana do wymienienia kas fiskalnych na tzw. kasę on-line już od 01.01.2019.

Projekt zmian do ustawy o VAT przyjęty przez Radę Ministrów 05.04.2018 r. zawiera planowane zmiany do obrotu za pośrednictwem kas fiskalnych. Nie wiadomo oczywiście na razie, czy nowe przepisy wejdą w życie w tym kształcie jaki obecnie przewiduje projekt zmian, ale jeżeli zostaną utrzymane to warsztaty samochodowe czeka wymiana kas na takie, które będą spełniały nowe warunki.

Zgodnie z obecnymi planami od roku 2019 będą stopniowo wprowadzane rozwiązania pozwalające na stosowanie do prowadzenia ewidencji sprzedaży nowego typu kas rejestrujących przesyłających dane do centralnego systemu informatycznego (tzw. kasy on-line). Nowe kasy rejestrujące będą miały wbudowaną funkcjonalność, która umożliwi zautomatyzowany i bezpośredni przesył informacji z kasy rejestrującej do Centralnego Repozytorium Kas.

Po wejściu przepisów większość podatników nadal będzie mogła nabywać do prowadzenia ewidencji kasy rejestrujące starego rodzaju (kasy z papierowym zapisem kopii do 31 grudnia 2018 r., natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii do 31 grudnia 2022 r.) Dopiero w momencie zakończenia użytkowania kas starego typu będą oni zobowiązani do nabycia kas on-line.

Jednakże warto zaznaczyć, że projekt przewiduje, że dla pewnych grup podatników stosowanie nowego typu kas umożliwiających przesyłanie do centralnego systemu informatycznego będzie obligatoryjne już we wcześniejszym terminie. Wyjątek ten dotyczy także osób, które prowadzą warsztaty samochodowe. Będą one zobowiązane do wprowadzenia w swojej działalności kas on-line już od 01.01.2019 r.

Zgodnie z art. 145b ust. 1 pkt 1 lit a ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług przewidziano, że podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. – do świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów.

Odstępstwa od tej zasady będą mogły następować w szczególnych przypadkach jedynie po uzyskaniu zgody naczelnika urzędu skarbowego. Podsumowując należy stwierdzić, że jeżeli tylko planowane zmiany wejdą w życie w obecnym kształcie to osoby prowadzące warsztat samochodowy będą zobligowane do zakupu nowego typu kas, tak aby już w styczniu 2019 spełniać wymóg przesyłu danych do Centralnego Repozytorium Kas.