warsztat samochodowy

Kasa fiskalna on-line w warsztacie samochodowym

Czym jest kasa fiskalna on-line w warsztacie samochodowym i kto jej potrzebuje?

Zgodnie z ustawą z 15.03.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – prawo o miarach wprowadzenie kas fiskalnych on-line będzie ostatecznie obowiązkowe dla warsztatów samochodowych prowadzących sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych od 01.01.2020 r.

Według art. 111 ust. 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Warsztat samochodowy nie może również skorzystać z możliwości zwolnienia na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 28.12.2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. W myśl jednak § 4 ust. 1 pkt 2 lit c tego rozporządzenia zwolnień z obowiązku ewidencjonowania nie stosuje się w przypadku naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania).

Pracownik w warsztacie samochodowym

Kasa fiskalna w warsztacie