targi samochodowe

Kasa fiskalna a sprzedaż środka trwałego – samochód, komputer, telewizor.

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Jestem czynnym podatnikiem VAT. Czasami dokonuję sprzedaży na rzecz osób prywatnych, ale do tej pory nie przekroczyłam limitu 20.000 zł obrotów. Zastanawiam się nad sprzedażą środków trwałych wprowadzonych do mojej firmy. Czy sprzedaż środka trwałego – firmowego samochodu, komputera i telewizora wlicza się do tego limitu?

Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób prywatnych, czyli osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych co do zasady są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących (art. 111 ust. 1 ustawy o VAT). W wielu przypadkach mogą jednak skorzystać ze zwolnienia z tego obowiązku. Jedną z podstaw do zwolnienia jest tzw. zwolnienie podmiotowe, gdy sprzedaż na rzecz osób prywatnych nie przekracza w firmie 20.000 zł rocznie. Po przekroczeniu tego limitu podatnik jest zobligowany do instalacji kasy fiskalnej, jeżeli nie ma możliwości do skorzystania ze zwolnienia na innej podstawie. Do końca 2014 roku do limitu sprzedaży wliczano także wszystkie transakcje, których przedmiotem sprzedaży osobie prywatnej był firmowy środek trwały lub wartość niematerialna i prawna. Potwierdzić to może np. interpretacja indywidualna z dnia 13 sierpnia 2013 r., ILPP2/443-495/13-2/JK.

Obecnie jednak sprzedaż osobom prywatnym środków trwałych należących do firmy jest co do zasady zwolniona z konieczności rejestrowania na kasie fiskalnej na postawie zwolnienia, które w roku 2017 określa rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 16.12.2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Sprzedaż ta nie wylicza się również do limitu sprzedaży osobom prywatnym wynoszącego w 2017 roku 20.000 zł. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest udokumentowanie transakcji fakturą. Z tego zwolnienia może skorzystać sprzedaż osobie prywatnej samochodu osobowego stanowiącego środek trwały w firmie przedsiębiorcy. Tak więc w omawianym przypadku podatnik nie wlicza do limitu obrotów kwoty jaką otrzyma za sprzedaż samochodu osobie prywatnej. Oczywiście pod warunkiem, że transakcja zostanie udokumentowana fakturą.

Trzeba jednak pamiętać, że zwolnienie z obowiązku zaewidencjonowania na kasie fiskalnej transakcji nie dotyczy wszystkich środków trwałych. Nawet jeżeli przedsiębiorca nie osiągnął limitu obrotów 20.000 zł sprzedaż jednego środka trwałego może rodzić obowiązek natychmiastowego zakupu kasy fiskalnej i zarejestrowania na niej owej transakcji. Szczególną uwagę należy zwrócić m.in. na sprzęt elektroniczny będący w ewidencji środków trwałych firmy.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 16.12.2016 r. oprócz zwolnień z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej określa także towary i usługi, w których przypadku zwolnień z obowiązku ewidencjonowania się nie stosuje. Do takich towarów i usług należą, między innymi, na podstawie § 4 ust. 1 pkt 1 lit. i rozporządzenia urządzenia zaliczające się do „sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90)”. O ile komputery stacjonarne, mimo że należą do grupowania PKWiU 26, nie podlegają temu wyłączeniu (patrz interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 listopada 2014 r. – IPPP2/443-811/14-2/DG) to już telewizor firmowy jak najbardziej zalicza się do tej kategorii. W tym przypadku więc wykluczone jest korzystanie ze zwolnienia z ewidencjonowania na kasie fiskalnej przy sprzedaży na rzecz osób prywatnych do 20.000 zł. A zatem sprzedaż osobie prywatnej stanowiącego środek trwały telewizora musi zostać bezwzględnie zaewidencjonowana za pomocą kasy rejestrującej.

W powyższej sytuacji sprzedaż samochodu i komputera firmowego osobie prywatnej ani nie podlega obowiązkowi rejestracji na kasie fiskalnej, ani nie wliczała się do limitu obrotów. Natomiast sprzedaż telewizora będącego środkiem trwałym w działalności gospodarczej przedsiębiorcy na podstawie § 4 ust. 1 pkt 1 lit. i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 16.12.2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących obliguje panią do zakupu kasy fiskalnej i zaewidencjonowania tej transakcji, nawet w przypadku, gdy nie osiągnęła pani limitu 20.000 zł sprzedaży dla osób prywatnych.