Mama z dzieckiem

Dostałeś wezwanie z PFR do zawarcia umowy o zarządzanie PPK? Co zrobić?

Dostałeś wezwanie z PFR do zawarcia umowy o zarządzanie PPK? Co zrobić dalej?

W ostatnich dniach wielu przedsiębiorców będących pracodawcami otrzymało powiadomienia NPI o wiadomościach w skrzynce odbiorczej na PUE ZUS. Może być to powiadomienie o wezwaniu do do zawarcia umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK). PFR rozsyła takie wezwania zazwyczaj właśnie za pomocą platformy ZUS. Jeżeli ktoś nie posiada PUE ZUS to otrzyma wezwanie pocztą.

Dlaczego otrzymałem wezwanie skoro nie miałeś obowiązku zawierać umowy? Wezwania trafią w sumie do prawie 650 tys. przedsiębiorców będących pracodawcami, którzy do tej pory nie zawarli umowy o zarządzanie PPK. PFR wysyła je do wszystkich przedsiębiorców, którzy nie widnieją w jej ewidencji PPK, a którzy kogoś zatrudniają. Dotyczy to:

 • podmiotów, które nie dopełniły obowiązku zawarcia umowy, mimo, że na nich ciążył
 • przedsiębiorców, którzy są w ogóle nie są objęci takim obowiązkiem.

Czy muszę odpowiadać? Niezależnie od tego, czy musisz zawrzeć umowę o zarządzenie PPK, czy nie masz takiego obowiązku to na wezwanie z PFR musisz odpowiedzieć. Koniecznie przeczytaj wezwanie i w odpowiedni sposób odpowiedz na nie. Jak odpowiedzieć? W wezwaniu z PFR znajduje się link do formularza odpowiedzi: wezwania-ppk.pfr.pl Wystarczy w niego kliknąć bądź przekopiować go do paska adresowego:

ppk edited

Instrukcja postępowania:

 • Wchodzisz na wezwania-ppk.pfr.pl
 • Wpisujesz dane do logowania czyli NIP i TOKEN znajdujący się w treści wezwania
 • Wpisujesz dane dodatkowe: e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko osoby kontaktowej oraz numer REGON
 • Podajesz przyczynę niezawarcia umowy lub podajesz kiedy ją zawarłeś. Wymagane jest wskazanie przynajmniej jednej pozycji:
  Jeżeli jesteś obowiązany do zawarcia umowy o zarządzanie PPK to musisz ją jak najszybciej zawrzeć (maksymalnie 30 dni od otrzymania wezwania) i powiadomić w formularzu PFR o dacie zawarcia umowy i nazwę instytucji finansowej, z którą została zawarta umowa Jeżeli nie masz obowiązku zawierać umowy o zarządzanie PPK to poinformuj PFR o podstawie zwolnienia.
 • Przechodzimy do podsumowania formularza za pomocą przycisku “przejdź dalej”
 • Naciskamy “wyślij” jeżeli wszystkie dane są poprawne.

PFR stworzył instrukcję postępowania materiale filmowym

Kto nie musi zawierać umowy o zarządzanie PPK?

 • mikroprzedsiębiorcy jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, osoby fizyczne zatrudniające
 • osobę fizyczną – w zakresie niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą,
 • podmioty, które – w dniu objęcia ich przepisami ustawy o PPK – prowadziły Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) oraz naliczały i odprowadzały składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia dla minimum 25% osób zatrudnionych i nadal są uprawnione do korzystania z tego zwolnienia.