podpisywanie dokumentu

Czy zwrot wydatków przez kontrahenta jest dochodem z działalności gospodarczej.

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Czy zwrot wydatków przez kontrahenta jest dochodem z działalności gospodarczej? W ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonałem usługę szkoleniową dla innego polskiego podatnika.

Szkolenie odbyło się na terenie Stanów Zjednoczonych. Amerykańska organizacja, która zorganizowała całe wydarzenie (na którym m. in. ja prowadziłem moje szkolenie), zwracała wszystkim prowadzącym koszty wyżywienia, przejazdów środkami komunikacji miejskiej itp. Przedstawiłem jej paragony za moje wydatki i otrzymałem zwrot środków na polskie konto.

Czy powinienem wykazać tę kwotę jako przychód?

Zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się zwróconych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Jeżeli więc nie zaliczył pan do kosztów działalności gospodarczej wydatków za które otrzymał pan zwrot to i zwrotu za nie nie zaliczamy do przychodów z działalności gospodarczej.

W przeciwnym wypadku należało by zaliczyć je do pozostałych przychodów z działalności gospodarczej.