Najważniejsze zmiany podatkowe - kobieta przy biurku

11 najważniejszych zmian dla przedsiębiorców w 2024 roku

Nowy rok przynosi nowe zmiany. Przygotowaliśmy dla Was najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców w 2024 roku. Każdą przedstawimy w skrócie abyście już dzisiaj mogli się przygotować do nowych standardów, które już niebawem dotknął większości firm w Polsce. Oto 11 najważniejszych zmian dla przedsiębiorców w 2024 roku.

1. Wzrost wynagrodzenia minimalnego 2 razy w roku

Pracownikowi zapłacimy najmniej:

  • od 01.01.2024 za cały etat 4.242 zł brutto 

  • od 01.07.2024 za cały etat 4.300 zł brutto.

Jeżeli pracownik pracuje na część etatu oczywiście ta stawka ta jest proporcjonalna do części etatu z jakiego korzysta pracownik. Wzrośnie również stawka minimalna godzinowa w odniesieniu do umów zleceń.

  • od 01.01.2024 za godzinę wykonywania zlecenia 27,70 brutto 

  • od 01.07.2024 za godzinę wykonywania zlecenia 28,10 brutto

2. Wzrost składek ZUS przedsiębiorców

Składki społeczne przedsiębiorcy są uzależnione od wynagrodzenia minimalnego.
Duży ZUS wzrośnie do kwoty 1600,32 zł, a ZUS preferencyjny do kwoty 402,65 zł.

3. Limit płatności gotówkowych między przedsiębiorcami pozostaje bez zmian

Limit płatności gotówkowych miał od 2024 roku ulec obniżeniu z 15.000 zł do 8000 zł. Uchylono jednak przepisy wprowadzające tę zmianę.

4. Krótszy okres amortyzacji budynków i budowli niemieszkalnych na obszarach z dużym bezrobociem

Z preferencji w amortyzacji skorzystają mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie gmin położonych w powiatach o wysokim wskaźniku bezrobocia, będących jednocześnie gminami o niskim dochodzie w przeliczeniu na mieszkańca. Okres amortyzacji będzie mógł być skrócony do 5 lub 10 lat.

5. Stawka 6% PCC do zakupu szóstego lokalu

Podwyższenie stawki PCC ze standardowej 2% do 6% będzie dotyczyć sytuacji, jeżeli ktoś nabędzie więcej niż 5 lokali na jednej nieruchomości gruntowej a transakcja będzie podlegać VAT. Stawka podwyższona będzie obowiązywać przy 6 i każdym kolejnym lokalu.

6. Wraca minimalny podatek CIT dla osób prawnych

Z początkiem 2024 roku wchodzą w życie przepisy dotyczące podatku minimalnego CIT dla spółek. Podmioty, które wykażą stratę podatkową lub nie przekroczą progu rentowności, będą objęte nowymi regulacjami.

7. Wiążąca Informacja Stawkowa wyłącznie elektronicznie

Jeżeli przedsiębiorca będzie chciał się upewnić co do stawki VAT stosowanej przy jego towarach bądź usługach to pisma w tej sprawie będą składane i doręczane wyłącznie za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym.

8. Powrót VAT na produkty spożywcze

Według obecnych informacji, w kwietniu 2024 roku powróci podatek VAT na produkty spożywcze. Mimo że projekt nowej ustawy zakłada utrzymanie 0% VAT do końca czerwca 2024, przyszłe zmiany pozostają pod znakiem zapytania.

9. Wzrost podatków lokalnych

Od stycznia 2024 rolnicy muszą liczyć się z tym, że podatek rolny wzrasta o 21% w stosunku do stawek z 2023. Również większość gmin uchwaliła wzrost stawek podatku od nieruchomości w dopuszczonych przez ustawę widełkach.

10. Kasowy podatek dochodowy?

Będziemy Państwa na bieżąco informować o kwestiach związanych z kasowym PIT, czyli takim, któy płaci się dopiero po otrzymaniu zapłaty od kontrahenta. Na razie pozostaje to tylko obietnicą rządu i nie ma żadnych szczegółowych rozwiązań.

11. REWOLUCJA ZWIĄZANA Z KRAJOWYM SYSTEMEM E-FAKUR

Od 01.07.2024 faktury elektroniczne przesyłane na bieżąco na serwery Ministerstwa Finansów staną się obowiązkowe dla czynnych podatników VAT, a od 01.01.2025 także dla pozostałych podmiotów.

To ogromna zmiana w obiegu dokumentów w gospodarce. Nie tylko między przedsiębiorcą i biurem rachunkowym, ale także między wszystkimi kontrahentami.

To nowa rzeczywistość gospodarcza, do której trzeba się przygotować. Chętnie profesjonalnie wesprzemy Was w tym procesie.