Blog

Zwolnienie podmiotowe z VAT a usługi doradcze.

Image for

4 Wrz 2018

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której zajmuję się prowadzeniem poradni psychologicznej i psychoterapii. Do tej pory korzystałam ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Zamierzam jednak podpisać umowę z dużą korporacją, w myśl której miałabym dla niej pełnić funkcję doradcy zawodowego, który badałby kompetencje i kwalifikacje zawodowego zatrudnionych tam pracowników. Czy podpisanie takiej umowy oznaczałoby dla mnie konieczność zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny?

Wykonywanie w ramach działalności gospodarczej usług o charakterze doradczym obliguje podatnika do zarejestrowania się jako czynny podatnik VAT.

Zgodnie z zasadą wynikającą z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Gdy zaś podatnik rozpoczął prowadzenie działalności w trakcie roku kalendarzowego zgodnie z art. 113 ust 9 ustawy o podatku od towarów i usług, skorzystać ze zwolnienia podmiotowego można jedynie, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym kwoty określonej w ust. 1.

Niestety, nie wszystkie rodzaje działalności mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego. Art. 113 ust 13 ustawy oo podatku od towarów i usług zawiera listę czynności, które uniemożliwiają skorzystanie ze zwolnienia podmiotowego. W myśl art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b tego rodzaju zwolnienia nie stosuje się m.in. do podatników świadczących usługi w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego.

W przedstawionej przez panią sytuacji pełnienie funkcji doradcy zawodowego, trzeba zaklasyfikować jako usługi doradcze, wymienione właśnie w art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b. Wykonywanie usług doradczych uniemożliwia więc skorzystanie ze zwolnienia podmiotowego i obliguje panią do zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny. Co warto podkreślić w tej sytuacji, ważne jest dla pani samo wykonywanie takich usług, a nie jedynie zawarcie w PKD kodu zawierającego omawiane usługi w czynnościach wykonywanych w ramach działalności gospodarczej.

Zobacz wszystkie