tarcza-antykryzysowa-baner

Tarcza Antykryzysowa – co jest pomocą publiczną, co jest przychodem, co można uznać za koszt prowadzenia działalności

TARCZA ANTYKRYZYSOWA – OMAWIANE FORMY POMOCY :

  • Zwolnienie ze składek ZUS – art. 31zo Tarczy 1.0
  • Mikropożyczka 5.000 zł – art. 15zzd Tarczy 1.0
  • Dofinansowanie z PUP do kosztów działalności – art. 15zzc Tarczy 1.0
  • Dofinansowanie z PUP do wynagrodzeń pracowników – art. 15zzb Tarczy 1.0
  • Dofinansowanie do wynagrodzeń z FGŚP przy przestoju ekonomicznym lub ograniczeniu wymiaru czasu pracy art. 15g Tarczy 1.0
  • Subwencje z PFR – art. 21a ustawy o systemie instytucji rozwoju
  • Zwolnienie z podatku od nieruchomości bądź odroczenie podatku od nieruchomości – art. 15p i 15q Tarczy 1.0
  • Zwolnienie ze składek KRUS – art. 31zz Tarczy 1.0
PrzychódNie jest przychodem
1. Subwencja z PFR, za wyjątkiem kwoty wykorzystanej na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych
2. Zwolnienie z podatku od nieruchomości
3. Dofinansowanie z PUP do kosztów działalności
4. Dofinansowanie z PUP do wynagrodzeń pracowników
5. Dofinansowanie do wynagrodzeń z FGŚP przy przestoju ekonomicznym lub ograniczeniu wymiaru czasu pracy (art. 14 ust 2 pkt 2 ustawy o PIT)
1. Zwolnienie ze składek ZUS
2. Zwolnienie z KRUS
3. Umorzenie mikropożyczki 5.000
4. Świadczenie postojowe – wypłacona kwota nie podlega opodatkowaniu
JEST KOSZTEMNIE JEST KOSZTEM
1. Mikropożyczka 5.000 zł – wydatki sfinansowane z mikropożyczki mogą być KUP
2. Subwencja z PFR – wydatki sfinansowane z subwencji mogą być zaliczane do podatkowych kosztów uzyskania przychodów ( z zastrzeżeniem, że do kosztów uzyskania przychodów nie mogą być zaliczane odpisy amortyzacyjne od części wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, która odpowiada wydatkom na ich nabycie lub wytworzenie sfinansowanym ze środków otrzymanych w ramach subwencji).
3. Dofinansowanie z PUP do kosztów działalności – wydatki pokryte z tych środków są kosztem
4. Dofinansowanie z PUP do wynagrodzeń – w części pokrytej z dofinansowania wynagrodzenia są KUP
5. Dofinansowania z FGŚP – w cześci pokrytej z dofinansowania są KUP
1. Zwolnienie ze skłądek ZUS – składki objęte zwolnieniem nie są kosztem podatkowym. Zgodnie z objaśnieniem MF w przypadku składek za pracowników zarówno narzuty pracodawcy jak i składki potrącone z wynagrodzenie nie są kosztem
JEST POMOCĄ PUBLICZNĄNIE JEST POMOCĄ PUBLICZNĄ
1. Zwolnienie ze składek ZUS
2. Mikropożyczka 5.000 zł
3. Dofinansowania z PUP do kosztów działalności
4. Dofinansowanie z PUP do wynagrodzeń pracowników
5. Dofinansowanie do wynagrodzeń z FGŚP przy przestoju ekonomicznym lub ograniczeniu wymiaru czasu pracy
6. Subwencja z PFR
7. Zwolnienie z podatku od nieruchomości bądź odroczenia podatku od nieruchomości
1. Świadczenia postojowe
2. Zwolnienie z KRUS
Dane opisane przez KSIĘGA S.C.