Blog

Przychód u pracowników i kontrahentów uczestniczących w imprezie integracyjnej.

Image for

10 Gru 2016

Spółka z o. o. jest podmiotem oferującym usługi eventowe i reklamowe innym firmom. Zatrudnia kilkudziesięciu pracowników. W ramach prowadzonej działalności spółka organizuje cyklicznie lub okazjonalnie spotkania lub imprezy integracyjne. W rozmaitych spotkaniach biorą udział zarówno wszyscy pracownicy jak i reprezentanci podwykonawców oraz przedstawiciele kontrahentów i partnerów biznesowych spółki. Imprezy integracyjne mają na celu zacieśnienie więzi między ich uczestnikami co w efekcie ma przełożyć się na rozwój działalności spółki i zwiększenie sprzedaży. Czy po stronie uczestników imprezy integracyjnej powstaje przychód z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

W związku z udziałem pracowników i podwykonawców spółki oraz kontrahentów i partnerów biznesowych w imprezie integracyjnej nie powstanie u tych uczestników przychód podatkowy z tytułu otrzymanego nieodpłatnego świadczenia.

Kwestia powstawania przychodu u uczestników imprez integracyjnych w firmach budziła wiele kontrowersji, aż do momentu wydania przez Trybunał Konstytucyjny w tej sprawie wyroku z dnia 8 lipca 2014. Przede wszystkim w swoim wyroku Trybunał rozstrzygnął ostatecznie jak należy rozumieć pojęcie „nieodpłatnego świadczenia” i uznał, że za przychód pracownika mogą być uznane świadczenia, które:

– po pierwsze, zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),
– po drugie, zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,
– po trzecie, korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

W ocenie Trybunału Konstytucyjnego, obiektywne kryterium – wystąpienia po stronie pracownika przysporzenia majątkowego (korzyści) – nie jest natomiast spełnione, gdy pracodawca proponuje pracownikom udział w spotkaniach integracyjnych czy szkoleniowych, choćby organizowanych poza miejscem pracy (imprezy wyjazdowe). W tym przypadku, nawet jeśli pracownik uczestniczy w spotkaniu (konferencji, szkoleniu) dobrowolnie, po jego stronie nie pojawia się korzyść, choćby w postaci zaoszczędzenia wydatku.

Stanowisko Trybunału odnosi się więc wprost do przypadku imprez integracyjnych organizowanych przez pracodawcę i wyklucza powstanie przychodu w uczestników imprezy z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia. W analizowanym przypadku jest więc istotne to, że impreza faktycznie miała charakter integracyjny, a jej organizacja ma przynieść korzyść spółce i pozytywnie wpłynąć na jej działalność.

 

Zobacz wszystkie