ojciec czytający dziecku bajkę

Przedsiębiorca na urlopie ojcowskim. Czy można wystawiać w tym czasie faktury?

Przedsiębiorca na urlopie ojcowskim. Czy może wystawiać faktury? Przeanalizujmy przykład.

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Świadczę usługi związane z marketingiem internetowym dla firm. W ramach prowadzonej działalności opłacam dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Czy jako przedsiębiorca mogę pójść na urlop ojcowski?

Czy w trakcie tego urlopu mogę wystawiać faktury moim kontrahentom? Świadczenia z ubezpieczenia społecznego przysługują wszystkim osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym niezależnie od tego czy jest to ubezpieczenie obowiązkowe czy dobrowolne. Opłacanie dobrowolnych składek na ubezpieczenie chorobowe sprawia, że przedsiębiorczy rodzice mają prawo do takich świadczeń jak zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński i zasiłek opiekuńczy. Przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego powoduje, że przedsiębiorca ma prawo do takich świadczeń jak zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy.

Tak więc przedsiębiorczy tata, który podlega ubezpieczeniu chorobowemu ma prawo zarówno do zasiłku macierzyńskiego (tzw. tacierzyńskiego) przez okres określony w Kodeksie Pracy, jak i do urlopu ojcowskiego. Urlop ojcowski w wymiarze do dwóch tygodni przysługuje przedsiębiorcy do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia. Urlop ojcowski może być wykorzystany nawet jeśli w tym samym czasie matka dziecka wykorzystuje urlop macierzyński, w sytuacji gdy matka dziecka nie korzysta już z urlopu macierzyńskiego, a także gdy matka dziecka nie pracuje. W trakcie trwania urlopu ojcowskiego można wystawiać faktury kontrahentom, ponieważ przepisy rozporządzenia w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków, nie uzależniają przyznania i wypłaty zasiłku ubezpieczonemu ojcu dziecka będącemu przedsiębiorcą, za okres określony przepisami Kodeksu Pracy jako okres urlopu ojcowskiego, od złożenia oświadczenia o przerwaniu działalności na okres sprawowania opieki nad dzieckiem.