Blog

Procedura poprawności księgowań do nowego JPK_VAT

Image for

3 lis 2020

Procedura poprawności księgowań do nowego JPK_VAT  

I. OGÓLNE

 1. MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI MPP – porządkujemy dany miesiąc po wartości faktury od największych. Weryfikujemy transakcje sprzedaży i zakupu, czy nie podlegają pod MPP.
 2. PODMIOTY POWIĄZANE TP – porządkujemy dany miesiąc po kontrahencie. Oznaczamy transakcje z podmiotami powiązanymi.
 3. KODY GTU – w rejestrach sprzedaży sprawdzamy czy zaimportowały się wszystkie kody GTU z JPK_VAT od klienta tutaj wszystkie kody GTU

 

II. CZY MA KASĘ FISKALNĄ? JEŻELI TAK

Sprawdzamy w rejestrze VAT sprzedaży:

Oznaczenie dokumentu

Rodzaj dokumentu sprzedaży

RO

dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących

FP

Każda faktura do paragonu (wykazujemy w okresie, w którym została wystawiona, nie cofamy się)

 

III. CZY WYSTĘPUJĄ TRANSAKCJE ZAGRANICZNE? JEŻELI TAK:

Sprawdzamy kod kraju TIN kontrahenta na fakturach zagranicznych. Jeżeli jest na fakturze to powinien być i w JPK_VAT. Jeżeli nie ma na fakturze, to też powinniśmy spróbować ustalić.

 

1. Sprawdzamy rejestry VAT sprzedaży

Oznaczenie

Transakcja sprzedaży dotycząca:

SW

dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy o VAT

TT_D

dostawy towarów poza terytorium kraju dokonanej przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy

I_42

wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import)

I_63

wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import)

TT_WNT

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dokonanego przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy

IMP

podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a (procedura uproszczona)

 

2. Sprawdzamy rejestry VAT zakupu:

Oznaczenie 

Transakcja zakupu dotycząca:

IMP

podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a (procedura uproszczona)

TT_WNT

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dokonanego przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy

 

IV. CZY OBRACA BONAMI JEDNEGO PRZEZNACZENIA? JEŻELI TAK:

B_SPV

transferu bonu jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy (sam emituje i realizuje)

B_SPV_DOSTAWA

dostawy towarów oraz świadczenia usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy (wykonuje usługę do której bony wyemitował ktoś inny, np. osoba zlecająca emisję grouponowi)

B_MPV_PROWIZJA

świadczenia usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z ART. 8b ust. 2 ustawy (wyemitował bony w imieniu innego podmiotu np. groupon)

 

V. CZY BYŁY WYSTAWIANE DOKUMENTY WEWNĘTRZNE? JEŻELI TAK TO:

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej, sprzedaż zwolniona dla której nie wystawiono faktury, korekty VAT ze względu na zmianę przeznaczenia?

Te korekty na podstawie dokumentu z oznaczeniem WEW:

 • Nieodpłatnego przekazania towarów na cele osobiste,
 • Sprzedaży zwolnionej, dla której nie wystawiono faktury,
 • Sprzedaży bezrachunkowej (sprzedaży na rzecz osób fizycznych, która jest zwolniona z ewidencji na kasie fiskalnej).

Te dokumenty bez oznaczenie WEW:

 • Transakcje, które dotyczą importu usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów czy dostaw, dla których podatnikiem jest nabywca nawet jeżeli wystawiono fakturę wewnętrzną
 • Ulga na złe długi – te operacje dokumentujemy numerem faktury której dotyczy

Te korekty zbiorczo w JPK_VAT z oznaczeniem WEW a nie na podstawie poszczególnych faktur:

 • Korekty VAT ze względu na zmianę przeznaczenia (nieruchomości, samochodu, mieszkania) oraz korekta roczna (art. 90a, art. 90b, art. 90c, art. 91) 

 

VI. SPRZEDAŻ – SPECYFICZNE BRANŻE: 

 1. USŁUGI ELEKTRONICZNE:

Oznaczenie

Transakcja sprzedaży dotycząca:

EE

świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy (świadczonych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami mieszkające w Polsce i za granicą).

 

 1. TURYSTYKA – MARŻA ART. 119

Oznaczenie

Transakcja sprzedaży dotycząca:

MR_T

świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy o VAT

 

 1. TOWARY UŻYWANE, DZIEŁA SZTUKI, KOLEKCJONERSKIE – MARŻA ART. 120

Oznaczenie

Transakcja sprzedaży dotycząca:

MR_UZ

dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowanej na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy o VAT

 

VII. ZAKUPY – SPECYFICZNE BRANŻE KONTRAHENTÓW: 

Oznaczenie dokumentu

Rodzaj dokumentu zakupu

VAT_RR

faktura VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy o VAT

WEW

dokument wewnętrzny

MK

faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy o VAT

 

POPRAWNOSC KSIEGOWANIA NOWEGO JPK_VAT

Zobacz wszystkie