Blog

Podatek u źródła przy zakupie od zagranicznego przewoźnika biletów lotniczych na cele działalności gospodarczej

Image for

14 Wrz 2016

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Moja działalność wiąże się z wyjazdami służbowymi za granicę. Zazwyczaj latam za granicę samolotem. Kupuję bilety od linii lotniczych, które są osobą prawną i mają główną siedzibę w Niemczech. Nie posiadam certyfikatu rezydencji tego kontrahenta i nie mam możliwości go zdobyć. Czy w związku z tym powinnam zapłacić podatek u źródła od kupowanych biletów lotniczych?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy  o podatku dochodowym od osób prawnych zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej, na których spoczywa w Polsce ograniczony obowiązek podatkowy (tj. nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu) są obciążone dziesięcioprocentowym podatkiem dochodowym od przychodów uzyskanych w kraju. Niestety, na mocy art. 26 ust. 1 ustawy podatku dochodowym od osób prawnych to nie zagraniczne linie lotnicze, ale polski podatnik kupujący bilety jest zmuszony potrącić ten podatek z wypłacanej za bilety kwoty i odprowadzić do polskiego Urzędu Skarbowego. W praktyce rzadko kiedy udaje się potrącić 10% z wypłacanej kontrahentowi kwoty (płatności kartą kredytową przez internet) i w konsekwencji to polski przedsiębiorca jest obciążony dodatkowo podatkiem u źródła.

Zatem kupując bilet lotniczy od niemieckiego przewoźnika, zasadniczo, należy pobrać podatek u źródła. Jest jednak jedna możliwość uniknięcia takiego podatku. Musimy jednak  od niemieckiego przewoźnika otrzymać jego certyfikat rezydencji podatkowej stwierdzający, że podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Niemczech. Jeżeli posiadamy taki certyfikat to na mocy Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec nie musimy wpłacać do US takiego podatku, gdyż art. 8 ust. 1 Umowy przewiduje opodatkowanie przewoźników tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa. Pamiętajmy jednak, że jest to możliwe tylko w przypadku posiadania przez płatnika certyfikatu rezydencji jego kontrahenta.

Zobacz wszystkie