Blog

Opodatkowanie VAT najmu prywatnego w przypadku majątku wspólnego podatnika VAT czynnego i jego małżonki

Image for

24 Paź 2016

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą – księgarnię i wydawnictwo. Jestem czynnym podatnikiem VAT. Obecnie chciałbym wynająć prywatny dom, który jest współwłasnością małżeńską moją i mojej żony. Zdecydowałem, że chciałbym go wynająć poza działalnością gospodarczą, jako osoba prywatna i odprowadzać od wynajmu zryczałtowany podatek dochodowy 8,5%. Nieruchomość będziemy wynajmować firmie na cele jej działalności gospodarczej. Chcemy złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie, że na podstawie art. 9 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym z całości dochodu z naszej wspólnej własności będę rozliczał się tylko ja.

Czy jako czynny podatnik VAT powinienem naliczać VAT od takiego wynajmu?

Czy jeżeli całość dochodu rozliczałaby moja żona nieprowadząca działalności gospodarczej to nie musiałaby naliczać VAT należnego?

 

Na to, jak najem mieszkania zostanie opodatkowany podatkiem VAT nie ma wpływu złożenie przez Państwa w urzędzie skarbowym deklaracji co do formy rozliczania podatku zryczałtowanego w wysokości 8,5%. Jak podkreślono w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2009 r. (IPPP1-443-602/09-2/JB),

„złożenie oświadczenia o wyborze opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów z najmu w całości przez jednego z małżonków, bądź jego brak, nie rozstrzyga o tym, któremu z małżonków przysługuje przymiot bycia podatnikiem podatku od towarów i usług. Zatem, fakt, iż to właśnie Wnioskodawca na mocy złożonego oświadczenia rozlicza w całości przychody z tytułu umowy najmu w podatku dochodowym, nie może przesądzać o tym, że tylko on staje się podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu czynności wykonywanych przez obojga małżonków”.

W opisanym przypadku kluczowe będzie natomiast brzmienie umowy zawartej z wynajmującym. Jeżeli będzie zawarta tylko przez Pana to skutki w VAT wystąpią tylko u Pana, tzn. będzie trzeba naliczyć VAT od całości świadczonych usług. Ponieważ jest to najem na cele prowadzenia działalności gospodarczej to powinno się go w tym przypadku naliczyć według stawki 23%.

Jeżeli w umowie jako strona umowy będzie przedstawiona jedynie Pana żona to opodatkowanie VAT będzie przypisane tylko do jej osoby. Jeżeli nie jest ona podatnikiem VAT czynnym to może skorzystać z tzw. zwolnienia podmiotowego zgodnie z art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o VAT.

W sytuacji, gdy umowę z kontrahentem zawrzecie Państwo oboje, skutki w VAT wystąpią u każdego z małżonków po połowie. Pan będzie musiał od swojej połowy naliczyć podatek VAT należny, natomiast żona może skorzystać ze zwolnienia.

Prawidłowość takiego podejścia można znaleźć w interpretacjach wydanych przez organy skarbowe, np. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 9 listopada 2009 r. (ITPP1/443-824/09/DM) stwierdził, że

„o tym, kto jest podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu najmu nieruchomości (…), decyduje treść zawartej umowy najmu. Skoro zatem z przedstawionej we wniosku sytuacji wynika, iż oboje małżonkowie są stroną umowy, a więc czynności związane z wynajmem nieruchomości wykonywane są przez oboje małżonków odrębnie, podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, z tytułu zawartej umowy najmu, jest każdy z małżonków odrębnie w stosunku do swojej części”.

 

Zobacz wszystkie