widok centrum miasta

NOWY ŁAD DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW – NAJISTOTNIEJSZE ZMIANY

NOWY ŁAD DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW – NAJISTOTNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH

Rząd reklamuje projekt Nowego Ładu jako niosący obniżkę podatków dla większości obywateli, jednak jest w nim tyle obostrzeń i wykluczeń, że trudno znaleźć nam wśród klientów kogoś kto na tych zmianach miałby zyskać. Oto podstawowe założenia: 

1. Podwyższenie progów podatkowych –  przy rozliczaniu się na zasadach ogólnych podatnik będzie płacić podatek dochodowy w wysokości 0% do 30.000 i 17% do 120.000 oraz 32% powyżej 120.000 zł. 

2. Składka zdrowotna dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych oraz liniowo będzie liczona od pierwszej złotówki dochodu w wysokości 9%, a nie jak do tej pory w stałej wysokości. Składki zdrowotnej nie będzie również można odjąć od podatku! Powoduje to realne opodatkowanie (PIT + nie potrącana składka zdrowotna) w wysokości 9% do 30.000 zł, 26% do 120.000 zł i 41% powyżej 120.000 zł przy zastadach ogólnych i 28% od pierwszej złotówki przy podatku liniowym.  Jeżeli chcą Państwo zaprotestować przeciwko takiemu rozwiązaniu to Rzecznik MŚP przygotował petycję: https://rzecznikmsp.gov.pl/petycja/

3. Składka zdrowotna dla przedsiębiorców rozliczających się na ryczałtem będzie liczona jako 1/3 stawki ryczałtu. Warto może rozważyć możliwość przejść w przyszłym roku na ryczałt? Wydaje się, że dla wielu grup przedsiębiorców ponoszących stosunkowo niskie koszty stanie się to najkorzystniejsza forma opodatkowania.

4. W działalności gospodarczej wykluczenie amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych. Być może, jeżeli Państwo rozważają wprowadzenie mieszkania lub domu na najem do działalności gospodarczej warto zrobić to już w tym roku i być może zachować prawo nabyte do jego amortyzowania. Ale nie wiemy, jak to będzie wyglądać i czy faktycznie rząd będzie respektował utrzymanie prawa nabytego.

5. Ulga dla klasy średniej dla osób na etacie, która ma obniżyć opodatkowanie – nie obejmuje jednak ona przedsiębiorców. 

6. Ograniczenie płatności gotówkowych: między przedsiębiorcami do transakcji 8.000 zł, z konsumentem do trakcji do 20.000 zł. Trzeba zweryfikować sposób rozliczania się z klientami. My kończymy przyjmowanie zapłaty za usługi księgowe gotówką. 

7. Zablokowanie możliwości opodatkowywania najmu prywatnego na zasadach ogólnych. Pozostanie tylko ryczałt. 

8. Ograniczenie zaliczania w koszty faktur od podmiotów powiązanych – także powiązanych rodzinnie.

9. Wprowadzanie środków trwałych do działalności gospodarczej będzie możliwe tylko w wartości rynkowej, a nie według ceny nabycia.

10. Wykup samochodu po leasingu na cele prywatne – Opodatkowanie podatkiem VAT ceny rynkowej samochodu w momencie takiego wykupu. Opodatkowanie PIT jako przychodu z działalności gospodarczej takiego samochodu w chwili sprzedaży do 6 lat od wykupu. Może nie będzie się to stosować do samochodów wykupionych i wycofanych przed końcem 2021.

11. Obowiązek przesyłania co miesiąc do MF struktur zawierających dane (zależnie od sposobu prowadzenia ewidencji księgowej w podmiocie) z Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, Ksiąg Rachunkowych i Ewidencji Przychodów (JPK_KPIR i JPK_KR, JPK_EP)

12. Oskładkowanie ZUS wszystkich umów zleceń – tego nie ma w projekcie ale było zapowiadane.