Blog

Moment odliczenia VAT od faktury korygującej in plus za zakupioną usługę

Image for

13 Lis 2016

Jestem podatnikiem VAT czynnym. Podatek VAT rozliczam miesięcznie. Trzy miesiące temu otrzymałam od kontrahenta fakturę VAT za zakupioną przeze mnie usługę i w deklaracji za tenże miesiąc odliczyłam wykazany na niej podatek naliczony. Teraz kontrahent powiadomił mnie, że przez błąd jego pracownika kwota na fakturze została zaniżona i wystawił dla mnie fakturę korygującą in plus do faktury pierwotnej. W deklaracji VAT-7 dotyczącej którego miesiąca powinnam teraz uwzględnić tę korektę? Muszę cofnąć się do deklaracji sprzed 3 miesięcy i ją korygować? Czy mogę to zrobić w deklaracji obejmującej moment w którym otrzymałam fakturę korygującą in plus?

Nie musi Pani korygować deklaracji VAT-7 sprzed 3 miesięcy. Ma Pani możliwość odliczenia podatku z faktury korygującej in plus w deklaracji za miesiąc, w którym otrzymała ją Pani lub w jednej z deklaracji za dwa kolejne miesiące.

Należy pamiętać, że prawo do odliczenia podatku z faktury korygującej przysługuje podatnikowi jedynie wtedy, gdy również przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego od faktury pierwotnej. Jeżeli spełniony jest ten warunek w momencie otrzymania od kontrahenta faktury korygującej in plus do faktury pierwotnej, ma Pani prawo do podwyższenia podstawy opodatkowani lub kwoty podatku.

Niestety, nie ma przepisu, który wprost określałby moment odliczenia VAT w przypadku otrzymania faktury korygującej in plus. Dlatego w takich sytuacjach uznaje się, że prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje na zasadach ogólnych przewidzianych przez ustawę o VAT. W miesiącu rozliczeniowym, w którym otrzymano fakturę korygującą (art. 86 ust. 10 w zw. z art. 86 ust. 10b pkt 1) lub w deklaracjach za dwa kolejne miesiące (art. 86 ust. 11). Przykład takiego podejścia organów skarbowych do zagadnienia można znaleźć w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 15 października 2014 r., nr IPPP2/443-732/14-2/KBr.

Podsumowując można stwierdzić, że Pani sytuacji nie ma potrzeby cofania się i korygowania już złożonej deklaracji. Wystarczy odliczyć VAT z faktury korygującej in plus w deklaracji za miesiąc jej otrzymania lub w deklaracjach VAT-7 za któryś z kolejnych dwóch miesięcy.

 

Zobacz wszystkie