Blog

Mikrorachunek podatkowy od 1 stycznia 2020 – podstawowe informacje dla przedsiębiorcy.

Image for

31 paź 2019

Mikrorachunek podatkowy od 1 stycznia 2020

 

Od 1 stycznia 2020 r. każdy podatnik będzie mieć swój jeden, stały, indywidualny rachunek, który będzie służyć do wpłat podatków PIT, CIT i VAT. Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT pozostaną aktywne tylko do 31 grudnia 2019 r.

 • Numer mikrorachunku w szybki i prosty sposób można wygenerować już dzisiaj na stronie https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego/

 • Ministerstwo Finansów zmieniło decyzję odnośnie tego na podstawie jakiego numeru identyfikacyjnego powinni generować numer mikrorachunku przedsiębiorcy!!! Poprzednio na stronie Ministerstwa Finansów widniała informacja, że w celu wynegerowania numeru mikrorachunku podatkowego „wystarczy podać swój PESEL w przypadku osób fizycznych albo NIP w przypadku organizacji” oraz „osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą powinny posługiwać się numerem PESEL”.  Teraz informacja jest inna!

  „Wystarczy, że podasz:

  • PESEL, jeśli jesteś osobą fizyczną:
   – nie prowadzisz działalności gospodarczej
   – lub nie jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT

  • NIP, jeśli:
   – prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś podatnikiem VAT
   – lub jesteś płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne”’
 • Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą powinny posługiwać się numerem NIP. Jeśli jednak zdarzy się, że przedsiębiorca dokona wpłaty na mikrorachunek ze swoim numerem PESEL, to zostanie ona zaksięgowana w sposób prawidłowy. Wpłacający zostanie prawidłowo zidentyfikowany przez urząd skarbowy.

 • Generator mikrorachunku podatkowego działa całodobowo, dzięki temu swój numer można sprawdzić w każdym czasie i miejscu. Numer mikrorachunku można również otrzymać w dowolnym urzędzie skarbowym. Wygenerowanie i prowadzenie mikrorachunku jest całkowicie bezpłatne. MF radzi, by do sprawdzania jego numeru nie korzystać z żadnych innych stron internetowych poza stroną podatki.gov.pl, bo mogą być one służyć wyłudzeniom.

 • Pracodawcy nie muszą znać mikrorachunków podatkowych swoich pracowników. Zaliczki na podatek pracowników, tak jak obecnie, będą w 2020 roku wpłacali sumarycznie na swój mikrorachunek.

 • Istnieje możliwość zapłaty podatku za podatnika, czyli na jego mikrorachunek podatkowy. Mogą to zrobić:

  a) członkowie najbliższej rodziny: małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha – bez ograniczeń kwotowych;

  b) aktualny właściciel przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, w sytuacji, gdy podatek zabezpieczony jest hipoteką przymusową bądź zastawem skarbowym;

  c) każda osoba trzecia, jeśli kwota podatku nie przekracza 1000 zł, a treść dowodu wpłaty nie budzi wątpliwości co do jej przeznaczenia. Podatek, którego wysokość przekracza 1000 zł, może zostać zapłacony jedynie przez podatnika lub członka jego najbliższej rodziny. W przeciwnym razie wpłata nie spowoduje wygaśnięcia zobowiązania podatkowego.

 • Po 01.01.2020 wszystkie zobowiązania podatkowe, które wynikają z korekty deklaracji za lata ubiegłe też powinny być wpłacane na osobisty mikrorachunek podatkowy. W tytule przelewu podatnik powinien zaznaczyć, że płatność dotyczy korekty deklaracji z okresów ubiegłych.

 • Numer mikrorachunku podatkowego jest zgodny ze standardem IBAN, czyli Międzynarodowym Numerem Rachunku Bankowego. Ogólne zasady realizacji polecenia przelewu (płatności) z zagranicznych banków na mikrorachunek podatkowy w 2020 roku nie zmieniają się. W przypadku zagranicznych wpłat do urzędu skarbowego należy wpisać numer SWIFT: NBPLPLPW.

 • MF obiecuje, że na skutek zmian szybciej podatnicy otrzymają też potrzebne im zaświadczenia, np. o niezaleganiu w podatkach.

Zobacz wszystkie