upl-1-formularz-1

Jak złożyć UPL-1 elektronicznie za pomocą Profilu Zaufanego?

upl 1 formularz 1

Jak złożyć UPL-1 za pomocą Profilu Zaufanego?

1 Aby złożyć pełnomocnictwo należy przejść na stronę usługi:  Ustanowienie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1) i wybrać opcję Załatw sprawę.

ekran profilu zaufanego

2. Zostaniesz przekierowany na stronę logowania do Profilu Zaufanego.

logowanie

3. Po zalogowaniu się do Profilu Zaufanego zobaczysz druk „Pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej”. Dokument ten należy wypełnić, poprzez wprowadzenie wymaganych danych.

Na początku przedsiębiorca wybiera z dostępnej listy miejsce składania pełnomocnictwa (dla jednoosobowej działalności – Urząd Skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania) oraz wpisuje swoje dane identyfikujące.

formularz dane personalne

4. Wypełniasz dane pełnomocnika z Biura Rarchunkowego upoważnionego do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

formularz PESEL
formularz NIP

5. Pole D dotyczy terminu obowiązywania pełnomocnictwa. Jeżeli UPL-1 ma nie stracić swojej ważności to należy zaznaczyć checkbox bezterminowo.

formularz okres pelnomocnictwo

6. W każdym momencie możesz odwołać pełnomocnictwo udzielone na druku UPL-1, poprzez złożenie Zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (OPL-1).

7. Ostatnia część dokumentu dotyczy samego oświadczenia podatnika. W tym miejscu należy wpisać swoje dane osobowe (Nazwisko i Imię). W druku interaktywnym konieczne jest też uzupełnienie pola 58. Prosimy wpisać bieżącą datę i odpowiednią miejscowość.

formularz oswiadczenie platnika

8. Po wybraniu opcji Zapisz, widzisz podgląd składanego przez Ciebie pełnomocnictwa. Gdy wszystkie dane się zgadzają można przejść do etapu jego podpisania Profilem Zaufanym. Należy wybrać opcję Podpisz.

formularz podpisanie

9. Następnie ukaże się komunikat, gdzie należy wybrać Podpisz Profilem Zaufanym.

formularz podpisywanie

10. W kolejnym kroku serwis epuap.gov.pl przeniesie do etapu podpisania UPL-1, gdzie przedsiębiorca będzie widział wszystkie swoje dane osobowe oraz dane dokumentu. Należy wybrać Podpisz profilem zaufanym. Serwis przekieruje z powrotem do strony logowania.

formularz odpowiedz serwera

11.Po ponownym zalogowaniu wyświetli się komunikat o prawidłowym podpisie. Na tym etapie możesz wysłać dokument UPL-1 wybierając opcję Wyślij.

formularz potwierdzenie

12. UPL-1 należy złożyć przed przesłaniem przez pełnomocnika pierwszego podpisanego przez niego dokumentu. Najlepiej zrobić to z kilkudniowym wyprzedzeniem. Nie ma bowiem ustawowo określonego terminu wprowadzenia danych pełnomocnika do systemu e-Deklaracje.