Blog

Imprezy pracownicze jako koszt uzyskania przychodu.

Image for

30 Gru 2016

Prowadzimy w formie spółki cywilnej mały zakład usługowy, zatrudniamy kilkunastu pracowników. Przed Świętami Bożego Narodzenia organizujemy spotkanie wigilijne ze wszystkimi pracownikami. Czy nasze wydatki poniesione w celu zorganizowania całej imprezy stanowią nasz koszt uzyskania przychodu?

Wydatki takie można uznać za koszt uzyskania przychodu, pod warunkiem jednak, że spotkanie wigilijne z pracownikami miało na celu zintegrowanie pracowników z firmą, budowanie zespołu, poprawę atmosfery pracy oraz ułatwienie ułożenia wzajemnych relacji między pracownikami i w efekcie poprawę efektywności pracy.

Każdy wydatek można uznać za koszt uzyskania przychodu, jeżeli został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Kosztem podatkowym jest więc wydatek, którego poniesienie ma lub może mieć wpływ na osiągane przez podatnika przychody, oraz ma on związek bezpośredni lub pośredni z prowadzoną działalnością. Taki pogląd jest też prezentowany w orzecznictwie sądowym. Można więc uznać wydatki na imprezę pracowniczą za koszt prowadzenia działalności gospodarczej. Ważne jest jednak wykazanie, że zostały one poniesione w celu zwiększenia przychodów pracodawcy.

Podkreślenie potrzeby takiego związku możemy znaleźć w interpretacji podatkowej z dnia 12 lutego 2014 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (ITPB3/423-559/13/PST) „w każdej sytuacji jednakże trzeba ustalić, jaki jest cel takiego spotkania. Jeżeli wydatki poniesione zostały na zorganizowanie spotkania wigilijnego mającego na celu zintegrowanie pracowników z firmą, budowanie zespołu, poprawy atmosfery pracy oraz ułatwienie ułożenia wzajemnych relacji między pracownikami i w efekcie poprawę efektywności pracy, a przez to zwiększenie przychodów osiąganych przez podatnika, to wówczas spełniają warunki, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy i mogą zostać zakwalifikowane do kosztów podatkowych. Jeśli jednak spotkanie nie służy takiemu celowi, a przebywanie pracowników ze sobą, czy konsumpcja są celem samym w sobie, to w takim przypadku nie można uznać, iż wydatki poniesione na organizację takiej imprezy mają związek z przychodem, wobec czego nie stanowią one kosztu uzyskania przychodów.”

Przedsiębiorcy prowadzący spółkę cywilną organizując dla pracowników jakąś wspólną imprezę, muszą jako cel tej imprezy przyjąć zintegrowanie pracowników z firmą oraz między sobą, poprawę atmosfery pracy, wzrost motywacji w zakresie wykonywania obowiązków pracowniczych. Jeżeli nie przyjmą takiego celu, to samo spotkanie polegające m.in. na konsumpcji, czy zabawie nie będzie kosztem uzyskania przychodu. Wydatki poniesione na integrację pracowników będą kosztem jeżeli (nawet w sposób pośredni), przekładają się na zwiększenie przychodów osiągniętych w ramach prowadzonej przez przedsiębiorców działalności gospodarczej.

W takiej sytuacji wydatki związane z organizacją spotkania wigilijnego stanowią koszt uzyskania przychodu zgodnie z art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f.

 

Zobacz wszystkie