Blog

Dodatkowe dane kandydata w procesie rekrutacji

Image for

2 maj 2019

Dodatkowe dane kandydata w procesie rekrutacji.

Prowadzę rekrutację nowych pracowników w mojej firmie. Kandydaci na stanowisko przesyłają często CV i listy motywacyjne, które ujawniają często wiele danych poza zakres uregulowany przepisami prawa. Czy, jako pracodawca, mogę przetwarzać dane przesłane przez kandydatów, które wykraczają poza to, co przewidują przepisy prawa pracy?

Zdarza się, że osoby kandydujące do pracy przekazują z własnej inicjatywy więcej danych, niż wskazane w Kodeksie pracy. W takiej sytuacji dane osobowe kandydata, o ile nie należą do szczególnej kategorii danych,
są przetwarzane przez potencjalnego pracodawcę na podstawie zgody, która może polegać na oświadczeniu
bądź zachowaniu, które w danym kontekście jasno wskazuje, że osoba, której dane dotyczą, zaakceptowała
proponowane przetwarzanie jej danych osobowych. Aplikacja kandydata stanowi zazwyczaj odpowiedź na
ogłoszenie o pracę pracodawcy, kandydat jest świadomy, do jakiego podmiotu składa aplikację oraz w jakim
celu jego dane mają być przetwarzane. Kandydat zna jednocześnie zakres danych, jaki przekazuje pracodawcy. Oznacza to, że zwykłe dane osobowe, które wykraczają poza zakres uregulowany przepisami prawa
pracy, są przetwarzane przez pracodawcę na podstawie zgody kandydata, która przejawia się przez działanie,
polegające np. na przesłaniu pracodawcy życiorysu i listu motywacyjnego.

 

dodatkowe dane pracownika w procesie rekrutacji

 

Odpowiedź zaczerpnięta z broszury UODO „Ochrona danych osobowych w miejscu pracy. Poradnik dla pracodawców”.

Zobacz wszystkie