zestawienie danych w tabeli

Do kiedy można zmienić formę opodatkowania w 2022 roku

Do kiedy jest możliwa zmiana formy opodatkowania w 2022 roku

W związku z wejściem w życie Nowego Ładu wielu przedsiębiorców na nowo rozważa kwestie związane z formą opodatkowania. Decyzja nie jest łatwa, zależy od wielu zmiennych. Trzeba ją dobrze przemyśleć, a czasu na zmianę jest coraz mniej. Dodatkowo w roku 2022 forma opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej wpływa nie tylko na sposób rozliczania podatku dochodowego, ale również składki zdrowotnej przedsiębiorcy. Do kiedy możliwa jest zatem zmiana formy opodatkowania w 2022 roku?

Zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o p.d.o.f.

Podatnik może dokonać zmiany formy opodatkowania w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego.

Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca pierwszy w roku podatkowym przychód osiągnął w styczniu, czas na zmianę formy opodatkowania ma wyłącznie do dnia 20 lutego roku podatkowego. Aktualizację związaną ze zmianą formy opodatkowania można złożyć szybko i wygodnie przez internet na koncie przedsiębiorcy w CEIDG na stronie firma.gov.pl lub bezpośrednio w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

UWAGA: Do kiedy można zmienić formę opodatkowania w 2022 gdy wcześniej korzystało się z karty podatkowej?

Przedsiębiorcy chcący zmienić formę opodatkowania z karty podatkowej na inna musieli ten fakt zgłosić do do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Powrót do opodatkowania w formie karty nie będzie już jednak możliwy, bo ustawodawca zlikwidował możliwość wyboru opodatkowania jednoosobowej działalności w tej formie. Możliwość opodatkowania w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie tych przedsiębiorców, którzy na dzień 31 grudnia 2021 r. byli opodatkowani kartą podatkową i zamierzają kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania.