Blog

Image for
11 Paź 2016

Składki ZUS przedsiębiorcy za umowę zlecenie nieobjętą jego działalnością gospodarczą.

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą jako trener osobisty. Ponieważ jest to moja pierwsza firma zdecydowałem się na ZUS preferencyjny i płacę obniżone składki. Obecnie pojawiła się możliwość zawarcia umowy zlecenia z inną firmą na prace nieobjęte zakresem mojej działalności gospo

Zobacz więcej
Image for
25 Wrz 2016

Czy do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć nieobowiązkowe składki na rzecz Polskiej Izby Książki?

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą – wydawnictwo i księgarnię. Rozliczam się według skali podatkowej na podstawie książki przychodów i rozchodów. Czy składki wpłacane przeze mnie na rzecz Polskiej Izby Książki mogą zostać ujęte w kosztach uzyskania przychodu? &n

Zobacz więcej
Image for
14 Wrz 2016

Podatek u źródła przy zakupie od zagranicznego przewoźnika biletów lotniczych na cele działalności gospodarczej

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Moja działalność wiąże się z wyjazdami służbowymi za granicę. Zazwyczaj latam za granicę samolotem. Kupuję bilety od linii lotniczych, które są osobą prawną i mają główną siedzibę w Niemczech. Nie posiadam certyfikatu rezydencji tego kontrahe

Zobacz więcej
Image for
9 Wrz 2016

Czy podmiot zwolniony z VAT, który pomyłkowo naliczył ten podatek na fakturze sprzedaży musi sporządzić deklarację VAT?

Podmiot nie będący podatnikiem VAT zwolniony podmiotowo na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT omyłkowo wystawił fakturę VAT z naliczonym podatkiem należnym. Faktura ta została skorygowana o wielkość VAT tego samego dnia. Otrz

Zobacz więcej
Image for
2 Wrz 2016

Koszty w KPiR nieudokumentowane fakturą

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą jako radca prawny. Rozliczam się na podstawie PKPiR. Rozpocząłem działalność gospodarczą w 2015 r. Już po rozpoczęciu działalności gospodarczej w 2015 r. chodziłem na płatne szkolenia dla aplikantów na radcę prawnego organizowane przez okręgow

Zobacz więcej
Image for
25 Wrz 2013

JAK ROZPOCZĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?

Sama rejestracja nowej działalności gospodarczej nie jest dzisiaj zbyt skomplikowana. W celu zgłoszenia nowej firmy trzeba wypełnić wniosek CEIDG – Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej. Wniosek można wypełnić on-line co pozwoli nam zaoszczędzić pracy i uniknąć

Zobacz więcej